เครือข่ายนักการ์ตูนและนักเขียน

จับมือบันทึกความงดงามของผู้คนบนแผ่นดิน

ร่วมเชิญชวนคนไทยหันหน้าเข้าหากัน อภัย และยุติความขัดแย้ง

เพื่อร่วมคืนวิถีแห่งสันติสุขแก่สังคมไทย

.........................................

                นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวถึงโครงการ “ บันทึกความงดงามของผู้คนบนแผ่นดิน ” ว่า เกิดจาก “เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม” ร่วมกับสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดเสวนาหาทิศทางในการยุติความขัดแย้ง เพื่อคืนกลับสันติสุขแก่สังคมไทย ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุม 2 แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ว่า “เครือข่ายนักการ์ตูนฯ ประสงค์ให้คนไทยได้ตั้งสติและตระหนักถึงความรุนแรง ความเสียหาย และผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมา จึงจะได้ร่วมกันเขียนการ์ตูนนำเสนอเรื่องราวความหวังของการคืนกลับมาเพื่อวิถีสันติสุขแก่สังคมไทย และพร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนนักการ์ตูนทั้งรุ่นเยาว์และมืออาชีพ ได้ร่วมกันถ่ายทอดทางออกแก่สังคมไทยผ่านงานเขียนและงานภาพ ได้ที่ happy2reading@gmail.com, cartoonthai_ffc@hotmail.com

                “ ขณะที่คนเราได้บันทึก ขีดเขียน จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ตั้งสติ ไตร่ตรอง ทำให้ใจสงบ มีสันติ และถ้าหากเป็นงานศิลปะ ทั้งงานภาพ งานเขียน หรืองานการ์ตูน ที่เราจะต้องถ่ายทอดสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะเรื่องราวดีๆ เรื่องที่งดงามด้วยแล้ว ใจผู้ถ่ายทอดจะเกิดความปิติสุข ส่วนคนอ่าน ก็จะได้รับความสุข ความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย เกิดสติปัญญา การ์ตูนและภาพเป็นสื่อที่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย ยิ่งหากเป็นงานการ์ตูนที่สร้างสรรค์สุนทรียะทั้งภาพและข้อเขียน ก็จะช่วยยกระดับจิตสำนึก จิตใจของผู้คนได้ รู้สึกชื่นชมมากที่นักการ์ตูนและนักเขียน  ที่มาร่วมเสวนาในวันนี้ ได้เห็นพ้องต้องกันที่จะสร้างงานการ์ตูนเพื่อรับใช้สังคมไทย โดยจะได้ถ่ายทอดความรัก ความห่วงใยของผู้คนบนแผ่นดินนี้ เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยจะได้นำมาบันทึกรวมกันในหนังสือชื่อ “ เส้นโค้งของหัวใจ ” ” นางสุดใจ พรหมเกิด กล่าว

                สำหรับนักการ์ตูนที่จะเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น ล้วนเป็นนักการ์ตูนที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ และมีผลงานรางวัลมากมาย ทั้งการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ โครงการ รักลูกอวอร์ด โครงการ เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด รวมถึงหนังสือคัดสรรต่างๆ อาทิ คุณโอม รัชเวทย์, คุณสละ นาคบำรุง, คุณสมบัติ คิ้วฮก, คุณเรืองศักดิ์ ดวงพลา, อ.ดินหิน รักพงษ์อโศก,

คุณวิรัตน์ ยืนยงค์พัฒนากิจ, คุณอิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์, คุณดีวัน พรหมมาณพ, คุณธานี ชินชูศักดิ์ (เอ๊ะคุง), คุณวีระชัย ดวงพลา (เดอะดวง), คุณสิรนิติ์ ฟักมีทอง โดยมีคุณชมัยพร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ

คุณวราห์ชา พรรณสังข์ นักเขียนบทการ์ตูนมือรางวัล ร่วมเป็นบรรณาธิการเรื่อง

เพื่อเปิดโอกาสการเข้าร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมในครั้งนี้ ทางโครงการฯ จึงขอเชิญชวนนักการ์ตูนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ happy2reading@gmail.com, cartoonthai_ffc@hotmail.com โทร. 0-2424-4616, 0-2881-1734

   

ข้อกำหนดในการส่งผลงาน 

 

๑)      เขียนการ์ตูนท่านละประมาณ ๑๐ หน้า / เรื่อง

๒)      ขนาดเล่มหนังสือ: พ็อกเก็ต บุ๊ค / ๔ สี ทั้งเล่ม

๓)      แนวการวาด: อิสระ อาจผสมผสานตั้งแต่หนังสือภาพ นิยายภาพ, จนถึง คอมิค

๔)      เป้าหมาย : เป็นเรื่องแนวเชิงบวก เพื่อให้สติ ให้คนในชาติกลับมาคืนความสุขเพื่อสังคม

 

กำหนดการดำเนินงานโครงการบันทึกความงดงามของผู้คนบนแผ่นดิน

  1. ส่งเรื่องย่อ / งานเขียนเรื่อง / งานเรื่องและภาพ เพื่อการพิจารณา               :               6   มิถุนายน 2553

  2. ดำเนินการเผยแพร่งานเขียน / งานภาพในเว็บไซต์                                     :               15 มิถุนายน 2553 www.happyreading.in.th และ www.cartoonthai.in.th

  3. พิจารณาคัดสรรเรื่องและภาพ (8 – 10 หน้า)                                                               :             15 มิถุนายน 2553           - เพื่อจัดทำอาร์ตเวิร์คเข้าโรงพิมพ์  20 กรกฎาคม 2553